วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วินทรื เลียววาริณใครหลายคนที่เป็นคอหนังสือคงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าของรางวัลซีไรต์ สองสมัย เจ้าของต้นไม้แห่งหนังสือที่ให้หนอนหนังสือได้แทะ

ประวัติโดยย่อ

วินทร์ เลียววาริณ เกิดที่หาดใหญ่ สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2499 เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 เมื่ออายุเจ็ดขวบ ที่โรงเรียนวิริยเธียรวิทยา หาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมเล็ก ๆ ครั้นแปดขวบก็ยังเรียนซ้ำชั้น ป. 1 ด้วยครูประจำชั้นเห็นว่าจะทำให้ภูมิแน่นขึ้น! เรียนต่อประถมปีที่ 4 ที่โรงแรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิก จึงมีโอกาสเรียนทั้งศาสนาพุทธและคริสต์ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปต่อม.ศ. 4 ที่กรุงเทพฯ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รุ่นที่ 3 และเป็นรุ่นแรกที่เรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบัน สนใจงานศิลปะตั้งแต่เล็ก จึงเลือกเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ จบปริญญาตรี สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ทันที ทำงานเป็นสถาปนิกที่สิงคโปร์ร่วมสี่ปีก็เดินทางไปทำงานและเรียนต่อที่นิวยอร์ก อเมริกา เรียนหลายมหาวิทยาลัยโดยไม่เอาปริญญา จบแล้วกลับเมืองไทยมาทำงานในวงการโฆษณา และต่อมาเรียนต่อจนได้รับปริญญาโทด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มชีวิตคนโฆษณาด้วยตำแหน่งผู้กำกับศิลป์ และเปิดฉากการเขียนหนังสือควบคู่ไปด้วยเรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือ ไฟ ผ่านสนามวรรณกรรมมาจนได้รับหลายรางวัล เช่น โลกีย-นิพพาน (2535) การหนีของราษโลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ (2538) และ ตุ๊กตา (2541) ได้รับรางวัลช่อการะเกดยอดนิยม ประจำปี 2535, 2538 และ 2541 ตามลำดับ เช็งเม้ง (2541) ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือ ปี 2541 รางวัลซีไรต์สองสมัย (2540/2542) รางวัลศิลปาธร (2549)

ผลงานของ วินทร์ เลียววาริณ
*อาเพศกำสรวล (รวมเรื่องสั้นแนวทดลอง 2537) รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2538
*สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง (รวมเรื่องสั้นแนวหักมุม 2537) รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2538
*ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน (นวนิยาย 2537) รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2538 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอา*เซียน(ซีไรต์) ปี 2540หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 16-18 ปี) พ.ศ. 2541-2542
*เดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาว (รวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 2538) หนึ่งใน 88 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ของ สกว. ปี 2544
*สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (รวมเรื่องสั้น 2542) รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ปี 2542หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและ**เยาวชนควรอ่าน จาก สกว.
*หนึ่งวันเดียวกัน (รวมเรื่องสั้นประกอบภาพ 2544)
*หลังอานบุรี (รวมเรื่องสั้นหัสคดี 2544)
*ปีกแดง (นวนิยาย 2545)รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2546
*ำ (หรรษารคดีโกหกผสมจริง 2546)
*วันแรกของวันที่เหลือ (รวมเรื่องสั้นประกอบภาพ 2547)
*ฆาตกรรมกลางทะเล (รวมเรื่องสั้นรหัสคดีชุด เสี่ยวนักสืบ 1 2547)
*คดีผีนางตะเคียน (รวมเรื่องสั้นรหัสคดีชุด เสี่ยวนักสืบ 2 2547)
*ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล (บทความวิทยาศาสตร์ 2548)
*นิยายข้างจอ (เรื่องเล่าเกี่ยวกับหนังและหนังสือ 2548)
*จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย (รวมเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ 2548)
*รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง (บทความเสริมกำลังใจ 2548)
*ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ พิมพ์ครั้งที่ 85 (นวนิยาย 2549)
*โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ (รวมเรื่องสั้นประกอบภาพ 2549)
*โลกใบที่สองของโม (นวนิยายภาพรีไซเคิล 2549)
*ฝนตกขึ้นฟ้า (นวนิยาย ฟิล์ม นัวร์ 2550)
*น้ำแข็งยูนิตตราควายบิน (ปั้นน้ำเป็นตัว รวมเรื่องสั้น-วิธีเขียน 2546/2550)
*ยาแก้สมองผูกตราควายบิน (คู่มือสร้างพล็อต 2550)
*บางกะโพ้ง (นวนิยายวิทยาศาสตร์แบบไทยๆ 2550)
*เบื้องบนยังมีแสงดาว (บทความเสริมกำลังใจ 2550)

เขียนร่วมกับ ปราบดา หยุ่น
*ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน 1 (จดหมาย 2545)
*ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน 2 (จดหมาย 2547)
*ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน 3 (จดหมาย 2548)
*ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน 4 (จดหมาย 2549)
*ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน 5 (จดหมาย 2550)


หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์
หนังสือซีไรท์ประจำปี 2540 ชื่อหนังสือ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ประเภท นวนิยาย ผู้แต่ง วินทร์ เลียววารินทร์ ปีที่พิมพ์ 2540 ราคา 155 บาท ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน เป็นหนังสือนวนิยายประเภทบันทึกเหตุการณ์จริง ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในระยะเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2375 - 2535 ผู้เขียนใช้จินตนาการ สร้างตัวละครเอกขึ้น 2 ตัว เป็นแกนกลางร่วมรับรู้เหตุการณ์ เฝ้าดูวิกฤตการณ์ต่อสู้ทางการเมือง โดยกำหนดให้ตัวละครตัวหนึ่งเป็นผู้อยู่ในระบบ และ ตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่นอกระบบ ตัวละครทั้งสองตัว ต่างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามอุดมการณ์ของตน ภายในกรอบจำกัดและเงื่อนไขของสังคม แต่ผลสุดท้ายเมื่อล่วงกาลผ่านวัย ผ่านประสบการณ์ที่เข้มข้น ขมขื่นมายาวนาน ทั้งสองต่างยอมรับว่า แม้จะอยู่บนวิถีทางที่เป็นเส้นขนานกันก็ตาม แต่ก็มุ่งร่วมกันไปสู่อุดมการณแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหนังสือซีไรท์ประจำปี 2542 ชื่อหนังสือ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ประเภท เรื่องสั้น ผู้แต่ง วินทร์ เลียววารินทร์ ปีที่พิมพ์ 2542 ราคา 190 บาท สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับความเป็นคน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตามสภาวะธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม งานเขียนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ บทความ และเรื่องสั้น ที่นำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านเนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอที่คงความเป็นศิลปะของความเป็นเรื่องสั้น ที่สามารถสื่อเรื่องราวและความคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ด้วยอรรถรสที่สร้างอารมณ์และความรู้สึก กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหา และเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ เป็นแง่มุมการเรียนชีวิตเพื่อปรับปรุงชีวิต เรื่องสั้นทั้ง 17 เรื่องล้วนให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี นับเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง